เที่ยวฮิปๆ อีสานตอนบน ขอนแก่น - อุดร - สกลนคร [3 วัน 2 คืน]
B-quik Blogger โดย : B-quik Blogger

เที่ยวฮิปๆ อีสานตอนบน ขอนแก่น - อุดร - สกลนคร [3 วัน 2 คืน]

DAY 1

กระเพราแล้วแต่
ขอนแก่น
1 1.18 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
Columbo Craft village
ขอนแก่น
2 6.74 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 น.
ตลาดต้นตาล
ขอนแก่น
3 4.33 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
Supanniga Home Boutique Hideaway
ขอนแก่น
4 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

Two Sons Cafe
อุดรธานี
1 55.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 41 น.
อ่างน้ำพาน
อุดรธานี
2 56.70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 42 น.
La Malila Hostel
อุดรธานี
3 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 3

กาแฟดริป ยิปซี
สกลนคร
1 20.30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 น.
บ้านโบราณ ท่าแร่
สกลนคร
2 2.19 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
จุดชมวิวทะเลสาบหนองหาน
สกลนคร
3 10.86 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 น.
อีสานคันทรีเฮ้าส์
สกลนคร
4 ใช้เวลาเดินทาง