หนาวนี้เที่ยวอีสานแทนเหนือ ชมหมอกทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ
Recommended โดย : Recommended

หนาวนี้เที่ยวอีสานแทนเหนือ ชมหมอกทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ

DAY 1

มอหินขาว ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
1 28.69 กม. ใช้เวลาเดินทาง 21 น.
เฮือนคำมุ คอฟฟี่เฮ้าส์
ชัยภูมิ
2 1.22 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
3 12.06 กม. ใช้เวลาเดินทาง 9 น.
กลุ่มผ้าไหมบ้านเขว้า
ชัยภูมิ

กลุ่มผ้าไหมบ้านเขว้า

การทอผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มผ้าไหมบ้านเขว้า เป็นการเรียนรู้การทอผ้าที่เรียนรู้มากจากรุ่นสู่รุ่น และพัฒนามาเป็นสินค้า O-TOP ของชาวบ้านเขว้า โดยในชุมชนยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำร่วมกับคนในชุมชนอีกด้วย เช่น การสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น การทอผ้า การเพนท์ผ้า การหยอดทอง เป็นต้น โดยในโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับการพิจารณาเป็นสินค้าระดับ 5 ดาวของจังหวัดชัยภูมิ และในการประกวดสินค้า O-TOP ของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศ

09.00-18.00 น.

4 59.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 44 น.
เส้นทาง@Love รีสอร์ท
ชัยภูมิ
5 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ชัยภูมิ

ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

1

ทุ่งดอกกระเจียว เปรียบเสมือนเป็นราชินีแห่งมวลดอกไม้ของขุนเขา นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามตระการตา ของดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงที่ดารดาษไปทั้งผืนป่า ตัดกับสีเขียวขจีของหญ้าเพ็กและโขดหินนับ เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ดอกกระเจียวบานชุ่มฉ่ำในหน้าฝนเหนือหน้าผาหินของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ดอกกระเจียวมักพบในป่าโปร่งตามโคกหรือร่มไม้ใหญ่บริเวณหัวไร่ปลายนา โดยเฉพาะคันนาในภาคเหนือและภาคอีสาน มักบานในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่มิถุนายน ถึง สิงหาคม แต่จะสวยงามตระการตาที่สุดในเดือนกรกฎาคม สอบถามเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา (ดูแลจ.นครราชสีมาและชัยภูมิ) โทร.0-4421-3030, 0-4421- 3666 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต โทร. 0-4405-6141-2

1 (1)
1 0.45 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ผาสุดแผ่นดิน (จุดชมวิวสุดแผ่นดิน)
ชัยภูมิ
2 ใช้เวลาเดินทาง