กำเงินหลักร้อยไปกินของอร่อยเอร็ด @เกาะเกร็ด
Recommended โดย : Recommended

กำเงินหลักร้อยไปกินของอร่อยเอร็ด @เกาะเกร็ด

DAY 1

กาแฟบ้านเลขที่ 1 เกาะเกร็ด
นนทบุรี
3 1.54 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
เครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่ม
นนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่ม

ผลิตภัณฑ์ของเกาะเกร็ดคือเครื่องปั้นดินเผา ในอดีต เมื่อชาวมอญอพยพมาอยู่ที่เกาะเกร็ดแล้ว ก็ได้เริ่มทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพ การทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดในวันนี้ จึงสืบเนื่องกันมาแต่ครั้ง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดเป็น ประเภทไม่เคลือบเนื้อดิน และส่วนใหญ่เป็นสีส้มอ่อนจนถึงสีแดง จุดเด่นคือการมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ การแกะสลักหรือฉลุลายอย่างวิจิตรบรรจง การปั้นรูปทรงและองค์ประกอบ ซึ่งแสดงถึงการสืบทอดศิลปะของชาวมอญแต่โบราณ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้ เองที่เป็นความน่าสนใจ ทำให้ผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวรู้สึกว่า เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดมิใช่ของดาษดื่น แต่คือผลงานศิลปะ ซึ่งสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และจะสืบทอดกันต่อไปในอนาคต ที่เกาะเกร็ด มีการทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งไม่เน้นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วยเช่นกัน โรงงานเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่ม ผลิตหม้อ ไห โอ่ง ภาชนะต่างๆ เปิดทุกวัน ให้เข้าชมได้ไม่จำเป็นต้องซื้อของ แต่ก็อดใจไม่ซื้อไม่ได้ เพราะงานปราณีตสวยงามน่าใช้หรือเป็นของฝาก..

4 1.56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.