2 วัน 1 คืน หละปูน ลี้ ที่นี่สโลว์ไลฟ์
Recommended โดย : Recommended

2 วัน 1 คืน หละปูน ลี้ ที่นี่สโลว์ไลฟ์

DAY 1

วัดพระธาตุห้าดวง
ลำพูน
1 6.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
วัดพระบาทห้วยต้ม
ลำพูน
2 1.40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
ลำพูน
3 7.72 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 น.
cafe de lyn
ลำพูน
5 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

น้ำตกก้อหลวง
ลำพูน
1 25.75 กม. ใช้เวลาเดินทาง 19 น.
เพราะฮัก เมืองลี้ กาแฟสด
ลำพูน
2 ใช้เวลาเดินทาง