เที่ยวพระนครศรีอยุธยา
Noonueng Namnueng โดย : Noonueng Namnueng

เที่ยวพระนครศรีอยุธยา

16 มี.ค. 62

ร้านอาหาร บ้านอู่ทอง สาขา อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
1 43.50 กม. ใช้เวลาเดินทาง 32 น.
ฟาร์มเมล่อน Papa’SAM
พระนครศรีอยุธยา
2 14.34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 10 น.
ตลาดโก้งโค้ง
พระนครศรีอยุธยา
3 6.64 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
4 1.78 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
5 4.32 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
6 17.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 13 น.
ร้านอาหาร เรือนไทยกุ้งเผา วัดเชิงเลน
พระนครศรีอยุธยา

ร้านอาหาร เรือนไทยกุ้งเผา วัดเชิงเลน

เรือนไทยกุ้งเผา ร้านอาหารซีฟู้ดติดริมแม่น้ำ ตัวร้านจะมีสองโซนคือบนบกและในเรือลอยบนแม่น้ำ สามารถนั่งรับประทานอาหารมื้อโปรดพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำสายนี้ได้ เมนูอาหารของทางร้านจะเน้นปลาและกุ้งเป็นหลัก อาทิ กุ้งแม่น้ำเผา, กุ้งพล่าพริกเผา, กุ้งทอเกลือ, ปลาน้พเงินผัดฉ่า, ปลาเค้าต้มยำ, ปลากดแกงป่า, แกงส้มปลาช่อนแป๊ะซะและเมนูอาหารอื่นอีกมากมาย และเนื่องจากร้านเรือนไทยกุ้งเผาได้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดเชิงเลนเนื่องจากทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์อุปถัมภ์ให้ประกอบอาชีพ ในการมารับประทานอาหารทุกครั้งทางร้านจึงห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในร้านรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

เปิดทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น.

7 ใช้เวลาเดินทาง