ละโว้
Phonraphat Kulnoi โดย : Phonraphat Kulnoi

ละโว้

15 มิ.ย. 62

กระเพราแอนด์คอฟฟี่ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล
ลพบุรี

กระเพราแอนด์คอฟฟี่ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

3.5

กระเพรา & coffee ร้านรูปทรงโดดเด่นมาก เพราะการสร้างเป็นทรงเหมือนปราสาทในเทพนิยายอันเล็กๆ เหมือนมีหอคอยตั้งอยู่ ชั้นล่าง เป็นจุดสั่งกาแฟ เดินขึ้นไปที่ด้านข้างจะมีทางขึ้นร้านอาหารหรือมานั่งกินกาแฟ ในห้องแอร์ก็ได้ ก็บริเวณห้องแอร์นี้เขาจะอยู่ที่ชั้นยกพื้น สูงจากจุดสั่งกาแฟอีกระดับหนึ่ง เป็นชั้นหนึ่ง แต่มีบันไดด้านข้างสามารถเดินขึ้นไปที่ชั้นลอยได้อีก มีเก้าอี้นั่งจิ๊บกาแฟชมวิว แต่แนะนำว่าถ้าจะนั่งตรงนี้ขอเป็นช่วงเย็นนะ ไม่ร้อน ชมดวงอาทิตย์ตกกันไป เดินขึ้นไปได้อีกชั้น เป็นส่วนของหอคอยปราสาทนั้นเอง นั่งได้สูงอีกจุดหนึ่ง

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

1 24.46 กม. ใช้เวลาเดินทาง 18 น.
พระปรางค์สามยอด ลพบุรี
ลพบุรี
2 0.56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ)
ลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ)

หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งเสด็จบูรณะเมืองลพบุรี ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ คือ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ เป็นที่ประทับ พระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัย เป็นท้องพระ-โรงเสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน พระที่นั่งไชยศาสตรากรเป็นที่เก็บอาวุธ พระที่นั่งอักษรศาสตราคม เป็นที่ทรงพระอักษรในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทานให้เป็นศาลากลางจังหวัด ต่อมาเมื่อศาลากลางจังหวัดย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่ พระที่นั่งหมู่นี้จึงรวมกับพระที่นั่งจันทรพิศาลเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

3 0.32 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
เทวสถานปรางค์แขก
ลพบุรี
4 10.28 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7 น.
วัลลภาฟาร์ม
ลพบุรี
5 13.20 กม. ใช้เวลาเดินทาง 9 น.
วัดเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี
ลพบุรี
6 ใช้เวลาเดินทาง