ปราจีนบุรี-นครนายก
Supot Thansupan โดย : Supot Thansupan

ปราจีนบุรี-นครนายก

14 ก.ค. 62

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
ปราจีนบุรี

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวัดต้นศรีมหาโพธิ์ มีต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งนำเข้ามาปลูกเป็นต้นแรก ต้นโพธิ์ต้นนี้มีขนาดเส้นรอบวงของลำต้น 20 เมตร สูง 30 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เมตร นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ประธานของวัดที่จำลองแบบจาก เจดีย์พทธคยา มีลายปูนปั้นรูปเทวดาซึ่งงดงามมากที่ผนังด้านนอกของห้องคูหาส่วนฐานพระเจดีย์ด้วย

เวลาเปิด-ปิด: 08:30-16:00 น.

1 16.21 กม. ใช้เวลาเดินทาง 12 น.
ภูกระเหรี่ยง
นครนายก

ภูกระเหรี่ยง

ภูกะเหรี่ยง มีสะพานไม้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวน่าสนใจของจังหวัดนครนายก สะพานไม้ที่ทอดตัวยาวท่ามกลางทุ่งนาธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียง ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักนครนายก ภูกระเหรี่ยง เป็นไร่นาสวนผสม เนื้อที่โครงการจำนวน 60 ไร่เศษ แบ่งเป็นที่นา 50 ไร่ สวน 10 ไร่ นอกจากเป็นไร่นาสวนผสมแล้ว ภูกะเหรี่ยงยังจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ ของใช้ ของโบราณ พื้นบ้านของบรรพรุรุษ 3 สกุล คือ จันลา,รัตนสุวรรณ,ฉัตรสุวรรณ,ฉัตรปาโล ซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นเกษตรกร ช่างไม้และแพทย์แผนโบราณ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่วางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หัตถกรรม ซึ่งเป็นของที่ผลิตโดยภูกระเหรี่ยงเอง รวมถึงสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตหลายรายในจังหวัดนครนายก

วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-21.00 น.

3 6.87 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 น.
พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี
นครนายก

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี

พุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล กล่าวคือ เป็น วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ 4 คือ 1.พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์ มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย 2.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง 3.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ 4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ในวันดังกล่าวพระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นแม่บทสำคัญสูงสุดของประเทศ ที่นี่จึงเหมือนเป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาเล่มใหญ่สำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่เกิดขึ้น จริงเมื่อครั้งพุทธกาลที่ไม่มีประเทศใดสร้างมาก่อน ณ วันนี้ต้นไม้รอบบริเวณดังกล่าวกำลังเติบโตให้ความร่มเงา มีสายน้ำจากน้ำตกสาริกา ไหลรินผ่านมาให้ความร่มเย็น มีภูเขายิ่งใหญ่มั่งคงล้อมรอบ จึงได้มีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ข้างในจะมีพระพุทธรูป ของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน และในอนาคตจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่ม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถใช้เป็น สถานที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สามารถเดินทางมาสักการะหรือเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ ได้ทุกวัน

เวลาเปิด-ปิด: 06:00-18:00 น.

4 3.83 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
แก่งสามชั้น
นครนายก

แก่งสามชั้น

5

แก่งหินสามชั้น เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำนครนายก มีต้นกำเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ภายในตำบลสาลิกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ใกล้กันกับเขื่อนขุนด่านปราการชล ที่ปัจจุบันกลายเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งบริเวณด้านล่างของเขื่อนเป็นต้นไปนั้น จะเป็นสถานที่สำหรับเล่นน้ำคลายร้อน เพราะขนาดไม่ลึกมาก สามารถลงเล่นได้ตลอดทั้งปี ซึ่ง “แก่งหินสามชั้น” มีลักษณะของแก่งที่โดดเด่น และยังตั้งอยู่บริเวณที่มีแม่น้ำไหลเชี่ยวมากที่สุด เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมล่องแก่งผจญภัย นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสความสดชื่นของที่แห่งนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยมเดินทางมาที่นี่เพื่อปิกนิกชื่นชมธรรมชาติ และสัมผัสรสชาติของบรรยากาศล่องแก่งได้อย่างเต็มที่แก่งหินสามชั้น ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการล่องแก่งนางรองนครนายก ก่อนจะถึงตัวแก่งสามชั้นระยะทางไม่กี่เมตรจะถึงโค้งหักศอกก่อน นักล่องแก่งควรระมัดระวังตัวตั้งใจพายให้ดี เพราะแก่งสามจะมีลักษณะเป็นชั้นหินสามชั้น เทลาดเอียงลงมาเป็นขั้นบันได ระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร กระแสน้ำจะไหลวนลงมากระทบกับโขดหินน้อยใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำ จนเกิดเป็นลูกคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตร เป็นจุดท้าทายของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเพื่อประลองกำลังความสามารถกันที่บริเวณแก่งสามชั้นแห่งนี้

เวลาเปิด-ปิด: 08:00-18:00 น.

5 (1)
5 19.25 กม. ใช้เวลาเดินทาง 14 น.
ดินแดนหิ่งห้อย ปราจีน
ปราจีนบุรี
6 ใช้เวลาเดินทาง

15 ก.ค. 62

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
ปราจีนบุรี
1 3.86 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
ปราจีนบุรี

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)

5

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่นี่เป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2452 เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีน ตัวตึกมีความงดงามอลังการ โด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบตึกสองชั้นทรงยุโรป สมัยเรอเนสซองส์ ให้ความสวยงามด้วยลวดลายปูนปั้น สีสันการตกแต่งภายใน ปัจจุบันภายในตึกมีการจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ซึ่งรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี ไว้อย่างครบถ้วน ทำให้ผู้เที่ยวชมได้สัมผัสทั้งสถาปัตยกรรมอันงดงาม และเรียนรู้เรื่องราวการแพทย์แผนไทยได้อย่างเพลิดเพลิน

5 (1)
2 1.00 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดแก้วพิจิตร
ปราจีนบุรี

วัดแก้วพิจิตร

เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 ในราวรัชกาลที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 ได้สร้างพระอุโบสถเพิ่มเติม จึงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม และลวดลายประดับอาคารประสมประสานระหว่างศิลปไทย จีน ยุโรป และเขมร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถที่ฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้นเรื่องรามเกียรติ์ ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดบนแผ่นผ้าเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เช่น ทศชาติชาดก มารผจญ ทำโดยช่างหลวง ในรัชกาลที่ 6 ด้านหน้าพระอุโบสถมีอาคารเรียนหนังสือไทยนักธรรมบาลีเป็นอาคารคอนกรีต รูปสถูปโดม ศิลปกรีก หรือโรมันอยู่หลังหนึ่ง นอกจากนั้นภายในวัดแก้วพิจิตรยังมีหอพระไตรปิฎก และศาลาตรีมุขที่ท่าน้ำ บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น

เวลาเปิด-ปิด: 07:00-18:00 น.

3 ใช้เวลาเดินทาง