ย้อนรอยเมืองเก่า
kang moolcharee โดย : kang moolcharee

ย้อนรอยเมืองเก่า

12 ส.ค. 62

บ้านข้าวหนม อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
1 4.65 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
พระนครศรีอยุธยา
2 3.61 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
3 1.78 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
4 1.83 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ตลาดกรุงศรี
พระนครศรีอยุธยา
5 ใช้เวลาเดินทาง