สมุทรปราการ
Siwat Bell โดย : Siwat Bell

สมุทรปราการ

13 ส.ค. 62

วัดพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ

วัดพระสมุทรเจดีย์

วัดพระสมุทรเจดีย์ หมู่ 3 บ้านเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดราษฎร์ ฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้คนมาเคารพสักการะบูชา และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผู้คนทั่วไปจะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิม บริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ ต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นเขินงอกออกมา เชื่อมติดกับเกาะอันเป็นที่ตั้งพระเจดีย์ สมุทรปราการ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวเมืองเก่าอยู่แถบอำเภอพระประแดงนี้

1 6.72 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 น.
อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า
สมุทรปราการ
2 4.05 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
วัดอโศการาม สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

วัดอโศการาม สมุทรปราการ

บริเวณวัดกว้างข้าง ร่มรื่น พร้อมทั้งมีสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่น่าสนในและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่นพระธุตังคเจดีย์ เป็นพระเจดีย์หมู่รวม 13องค์ แต่ละองค์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการ วิหารวิสุทธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุข 3 ชั้นส่วนยอดเป็นมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเช่นกัน ภายในวิหารประดิษฐานสรีระท่านอาจารย์ลี นอกจากนี้ยังเที่ยวชมธรรมชาติ ป่าชายเลน ชมฝูงนก และสัตว์ต่าง ๆ ที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลน เป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณเหล่านี้วัดได้กำหนดให้เป็นเขตอภัยทาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมานั่งสมาธิ ทำบุญ พร้อมเที่ยวชมธรรมชาติไปในตัว

เวลาเปิด-ปิด: 07:00-16:30 น.

3 9.06 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 น.
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
สมุทรปราการ
4 2.86 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
เมืองโบราณ
สมุทรปราการ

เมืองโบราณ

4

เมืองโบราณ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 บนพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญๆ ในประเทศ ปูชนียสถานที่สำคัญๆ เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระธาตุไชยา ฯลฯ โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง แต่บางแห่งขนาดเท่าของจริง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้ เมืองโบราณ เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกให้เห็นถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มนำให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสืบเนื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่า เที่ยวเมืองโบราณที่เดียว เหมือนได้เที่ยวเมืองไทยทั้งหมดภายในหนึ่งวัน...

4 (2)
6 10.95 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 น.
วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
7 13.12 กม. ใช้เวลาเดินทาง 9 น.
ร้านอาหาร สายลมบางปู
สมุทรปราการ
8 7.77 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 น.