สิ้นปั 2562
Goplan Travel โดย : Goplan Travel

สิ้นปั 2562

29 ธ.ค. 62

จุดชมวิวดอยกิ่วลม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
เชียงใหม่
1 27.48 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 น.
อุทยานแห่งชาติผาแดง
เชียงใหม่
2 72.00 กม. ใช้เวลาเดินทาง 54 น.
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตท้องที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าและของป่าหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่งดงาม เช่น ถ้ำห้วยบอน บ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อน ห้วยแม่ใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเดินทางเข้าไป เที่ยวได้โดยสะดวกสบาย มีเนื้อที่ประมาณ หรือ 327,500 ไร่ หรือ 524 ตารางกิโลเมตร

เวลาเปิด-ปิด: 07:30-19:00 น.

3 ใช้เวลาเดินทาง

30 ธ.ค. 62

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
เชียงใหม่
1 82.63 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.1 ชม.
จุดชมวิวทุ่งบัวตอง ทางหลวงชนบท 45 ดอยม่อนแจ่ม
เชียงใหม่
2 ใช้เวลาเดินทาง