เดอะเเก๊งค์
Varis โดย : Varis

เดอะเเก๊งค์

9 พ.ย. 62

จุดชมวิว ภูแผงม้า
เพชรบูรณ์
1 3.56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

4.3

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มก่อสร้างราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวาย เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผาซ่อนแก้ว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาสูง ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม มีถ้ำอยู่บนยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านหลายคน เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่มาของชื่อ "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตนเอง

เวลาเปิด-ปิด: 08:00-17:00 น.

4.3 (3)
4 20.23 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 น.
น้ำตกศรีดิษฐ์
เพชรบูรณ์

น้ำตกศรีดิษฐ์

ป่าเขาค้อเป็นป่าธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้นและเนื่องจากการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับราษฎรอาสาสมัคร จำนวน 32 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50 ครอบครัว ดังนั้นพื้นที่โดยรอบจึงถูกยึดถือครอบครอง จึงทำให้สัตว์ป่าซึ่งมีอยู่ชุกชุมถูกล่าเป็นจำนวนมาก หากปล่อยไว้เป็นสภาพเช่นนี้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดอาจทำให้สัตว์ป่าอีกหลายชนิดสูญพันธุ์ ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า (สวนสัตว์เปิด) และให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการประกาศพื้นที่ป่าเขาค้อเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าเขาค้อ ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา ตำบลสะเดาพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชบูรณ์ มีพื้นที่ 27,200 ไร่

เปิด-ปิด 08.00-18.00 น.

6 4.16 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
อ่างเก็บน้ำรัตนัย
เพชรบูรณ์
7 ใช้เวลาเดินทาง

10 พ.ย. 62

จุดชมวิว เขาตะเคียนโง๊ะ
เพชรบูรณ์
2 6.08 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
พระตำหนักเขาค้อ เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
3 2.05 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ เกาะ แก่ง หน้าผา จุดชมทิวทัศน์ แหล่งประวัติศาสตร์ของสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นเวลายาวนานจึงสงบ ปัจจุบันได้มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจารึกชื่อผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อหมู่บ้าน/สะพานจะใช้ชื่อ/นามสกุล เป็นอนุสาวรีย์แก่ผู้เสียสละชีวิตหลายท่าน พระตำหนักเขาค้อที่สวยงาม สร้างไว้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเสด็จที่เขาค้อ เพชรบูรณ์ เป็นที่ประทับแรม

เวลาเปิด-ปิด: 08:00-18:00 น.

4 12.07 กม. ใช้เวลาเดินทาง 9 น.
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
เพชรบูรณ์
5 ใช้เวลาเดินทาง