มาน่านไง 4day 3 Night
7.mile โดย : 7.mile

มาน่านไง 4day 3 Night

27 ก.ย. 62

วัดภูมินทร์
น่าน
1 68.62 กม. ใช้เวลาเดินทาง 51 น.
จุดชมวิวถนนลอยฟ้า
น่าน
2 51.03 กม. ใช้เวลาเดินทาง 38 น.
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
น่าน
3 9.46 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7 น.
บ่อเกลือสินเธาว์
น่าน
4 6.05 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
น่าน
6 15.89 กม. ใช้เวลาเดินทาง 11 น.

28 ก.ย. 62

หอศิลป์ริมน่าน
น่าน
1 63.12 กม. ใช้เวลาเดินทาง 47 น.
ดอยเสมอดาว
น่าน
2 ใช้เวลาเดินทาง

29 ก.ย. 62

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
น่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่านมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสองฟากฝั่งลำน้ำน่าน จนไปสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดน่าน มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญหลายอย่าง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามได้แก่ เสาดินและคอกเสือ ปากนาย แก่งหลวง จุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่าน จุดชมวิวดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ มีเนื้อที่ประมาณ 640,237.50 ไร่ หรือ 1,024.38 ตารางกิโลเมตร

เวลาเปิด-ปิด: 07:00-18:00 น.

1 6.53 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
ผาชู้
น่าน
2 ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ผาหัวสิงห์
น่าน
3 5.05 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
เสาดินนาน้อย
น่าน
4 0.63 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
คอกเสือ
น่าน
5 3.57 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
โฮงเจ้าฟองคำ
น่าน
8 2.29 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.