สายมู
Arnon Neung โดย : Arnon Neung

สายมู

4 ก.ย. 62

วัดโสธรวรารามวรวิหาร(หลวงพ่อโสธร)
ฉะเชิงเทรา
1 8.26 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 น.
วัดหัวสวน โบสถ์แสตนเลส
ฉะเชิงเทรา
2 4.68 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน
ฉะเชิงเทรา
4 3.83 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
วัดปากน้ำโจ้โล้
ฉะเชิงเทรา
5 ใช้เวลาเดินทาง