ธรรมชาติไม่ช้ำ ยังไงก็น่าเที่ยว ยะลา-นราธิวาส
Recommended โดย : Recommended

ธรรมชาติไม่ช้ำ ยังไงก็น่าเที่ยว ยะลา-นราธิวาส

DAY 1

อ้วนบะกุ๊ดเต๋ จ.นราธิวาส
นราธิวาส
1 95.72 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.11 ชม.
Street Art ยะลา
ยะลา
2 37.58 กม. ใช้เวลาเดินทาง 28 น.
แอลอง คาเฟ่
นราธิวาส
3 60.11 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 น.
ล่องแก่ง ร่อนทอง อ.สุคิริน
นราธิวาส
4 14.34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 10 น.
ต้นกระพงยักษ์และอุโมงลำเลียง
นราธิวาส
5 69.19 กม. ใช้เวลาเดินทาง 51 น.
Middle man
นราธิวาส
6 1.13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ที่พัก ใจดี จริงจริง
นราธิวาส
7 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

786 dada โรตีโอ่ง
นราธิวาส
1 0.19 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
De Lapae Art Space จ.นราธิวาส
นราธิวาส

De Lapae Art Space จ.นราธิวาส

เดอ ลาแป อาร์ตสเปซ พื้นที่ที่ถูกจัดวางการออกแบบโครงสร้างของอาคาร โดย ปรัชญ์ พิมานแมน ส่วนที่ 1 โครงการจัดตั้งมูลนิธิ ดาโต๊ะฮัจ ยีรอโซล (ประสาท) ฮัจยะห์มัยมูนะห์ (เกษร) และ ฮัจยี ซาการียา พิมานแมน ส่วนที่ 2 การจัดตั้งหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย De’ Lapae Art Space Narathiwat. ส่วนที่ 3 De Lapae Art School ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแนะแนวทางในการเรียนรู้ศิลปะขั้นพื้นฐาน เพื่อการนำไป ใช้ต่อยอดด้านการศึกษาต่อ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมการวาดภาพ Workshop ความรู้และความคิด จินตนาการของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และส่วนที่ 4 D’ Art Cafe & Coffee Lab ร้านกาแฟและมุมพบปะพูดคุยเรื่องไอเดียสร้างสรรค์ และ ห้องกิจกรรมเสวนาหรืออบรมการทำงานร่วมกันกับทีมงานของหอศิลป์ และส่วนที่ 5 Art Residency Private Zone ในชั้น 3 ของห้องพักสำหรับนักสร้างสรรค์นักวิชาการหรือภัณฑารักษ์และศิลปินทั้งในประเทศและนอกประเทศการจัดให้มีมุมรับรองผู้มาเยือน และแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้มุมมองใหม่ๆให้กับเยาวชน

เวลาเปิด-ปิด: 11:00-20:00 น.

2 1.21 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
3 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 3

Street Art  สุไหงโกลก
นราธิวาส
2 61.67 กม. ใช้เวลาเดินทาง 46 น.
วิถีชีวิตชาวประมงบ้านทอน
นราธิวาส
3 62.27 กม. ใช้เวลาเดินทาง 46 น.