ปีใหม่ 2563
Nui โดย : Nui

ปีใหม่ 2563

26 ธ.ค. 62

วนอุทยานผาหินตั้ง
แม่ฮ่องสอน
1 15.69 กม. ใช้เวลาเดินทาง 11 น.
วัดจองกลาง จ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
2 0.49 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3 0.80 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุด ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย "จองต่องสู่" เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย "พระยาสิงหนาทราชา" เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

4 9.91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7 น.
สะพานซูตองเป้
แม่ฮ่องสอน

สะพานซูตองเป้

สะพานซูตองเป้ หรือสะพานบุญแห่งความสำเร็จ ซูตองเป้ เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอธิษฐานสำเร็จ หรือบางคนก็บอกว่าแปลว่า ความสำเร็จ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่จนมีความยาวกว่า 500 เมตร ทอดตัวไปบนที่นาของชาวบ้านผู้อุทิศที่นาถวายเพื่อการสร้างสะพานนี้ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ำสะงาได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น เสาไม้แต่ละต้นได้มาจากการบริคจาคเสาบ้านเก่าของชาวบ้านที่ช่วยกันขนมาสร้างคนละต้นสองต้น จึงทำให้เสาของสะพานแห่งนี้สูงบ้าง เตี้ยบ้าง และยังมีร่องรอยของการใช้งาน ด้วยพลังแห่งศรัทธาและการรวมใจจึงทำให้สะพานซูตองเป้ใช้เวลาสร้างเพียงแค่ 2 เดือนเท่านั้น

5 36.77 กม. ใช้เวลาเดินทาง 27 น.
ถ้ำผีแมน (ถ้ำลอดปางมะผ้า)
แม่ฮ่องสอน
6 34.56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 25 น.
อุทยานแห่งชาติแม่เงา
แม่ฮ่องสอน
8 191.24 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.23 ชม.
จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
9 211.40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.38 ชม.
วัดจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
10 232.47 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.54 ชม.
หมู่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)
แม่ฮ่องสอน

หมู่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)

หมู่บ้านรวมไทย เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าให้พัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ปางอุ๋งมีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาแรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆ ของแม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย" ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสนและไอหมอกบางๆ ยิ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจ

11 133.22 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.39 ชม.
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน
12 139.14 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.44 ชม.
หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ)
แม่ฮ่องสอน
13 132.37 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.39 ชม.
วนอุทยานแก้วโกมล
แม่ฮ่องสอน
14 45.14 กม. ใช้เวลาเดินทาง 33 น.
วัดต่อแพ จ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
15 21.93 กม. ใช้เวลาเดินทาง 16 น.
ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
16 70.32 กม. ใช้เวลาเดินทาง 52 น.
จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย-ปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน
17 14.08 กม. ใช้เวลาเดินทาง 10 น.
สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
แม่ฮ่องสอน
18 1.69 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
กองแลน แกรนด์แคนยอน ปาย
แม่ฮ่องสอน
19 5.00 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
วัดพระธาตุแม่เย็น
แม่ฮ่องสอน
20 1.82 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ถนนคนเดินปาย
แม่ฮ่องสอน
21 2.48 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดน้ำฮู แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
22 1.79 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.