ข้าวต้มดีบุก
I'm Ong (HS8WJE) โดย : I'm Ong (HS8WJE)