คุณเเม่
Bear Pennapa โดย : Bear Pennapa

คุณเเม่

20 ต.ค. 62

วัดมณีวงศ์
นครนายก
1 14.12 กม. ใช้เวลาเดินทาง 10 น.
วัดคีรีวัน
นครนายก

วัดคีรีวัน

วัดคีรีวัน เป็นวัดเก่าแก่ มีพระแก้วมรกตองค์จำลองขนาดใหญ่ องค์พระแก้วจำลองมีเนื้อเป็นเรซิ่น ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 32.9 นิ้ว หนัก 1 ตัน และมีเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู ประดับตกแต่งด้วยเพชรแท้ 7 กะรัต พลอยแท ้ 2,000 กว่าเม็ด และทับทิม ทำจากเรซิน ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารบนยอดเขาวัดคีรีวัน ตำบลหินตั้ง ในสมัยก่อนวัดนี้เคยอยู่กลางทุ่งมาก่อน และได้ย้ายวัดไปอยู่ที่เขากระเหรี่ยง เดิมชื่อ วัดสว่างอารมณ์ ต่อมาวัดนจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ภูเขาแห่งใหม่ และตั้งชื่อวัดใหม่ว่า วัดคีรีวัน ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนยอดเขา นอกจากจะเป็นองค์พระแก้วมรกตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยังถือว่าเป็นพระแก้วองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่นับถือของประชาชนโดยทั่วไป โดยมีพระครูคีรีวนานุกูลโอภาโส (หลวงพ่อรี) เป็นเจ้าอาวาสประจำวัดแห่งนี้

เวลาเปิด-ปิด: 08:00-16:30 น.

2 8.78 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 น.
อุทยานวังตะไคร้
นครนายก

อุทยานวังตะไคร้

วังตะไคร้ เป็นสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมากแห่งหนึ่ง มีต้นไม้ใหญ่น้อย รวมถึงสวนสวยปกคลุมพื้นที่มากกว่า 300 ไร่ ต้นไม้บางส่วนไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นการนำมาปลูกไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าของเดิมคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตรฯ และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร เพราะทั้งสองพระองค์ต้องการให้วังตะไคร้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้ที่นำมาปลูกมีทั้งต้นไม้ในประเทศและนำมาจากต่างประเทศ ต่อมา จึงได้มีการจัดพื้นที่เพื่อจำแนกกลุ่มต้นไม้ประเภทต่าง ๆ มีการหาต้นไม้มาปลูกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดสร้างสวนไม้ดอกไม้ประดับและสระปทุมเพื่อสร้างความรื่นรมย์แก่นักท่องเที่ยว และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์

เวลาเปิด-ปิด: 08:00-18:00 น.

3 11.50 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 น.
ตลาดโรงเกลือ นครนายก
นครนายก
5 ใช้เวลาเดินทาง