พิษณุโลก
Bear Pennapa โดย : Bear Pennapa

พิษณุโลก

5 พ.ย. 62

น้ำตกแก่งโสภา พิษณุโลก
พิษณุโลก
1 9.30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 น.
ทุ่งแสลงหลวง (UNSEEN)
พิษณุโลก
3 0.00 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ถ้ำเดือนถ้ำดาว
พิษณุโลก
4 ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
แก่งวังน้ำเย็น
พิษณุโลก
5 26.06 กม. ใช้เวลาเดินทาง 19 น.
ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
พิษณุโลก
6 41.27 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 น.
ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
พิษณุโลก
7 1.93 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
พิษณุโลก
8 60.46 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 น.
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่
พิษณุโลก
9 23.10 กม. ใช้เวลาเดินทาง 17 น.