เชียงใหม่จ้า
Pong Theerachai โดย : Pong Theerachai

เชียงใหม่จ้า

27 ก.พ. 63

กิ่วแม่ปาน (ดอยอินทนนท์)
เชียงใหม่

กิ่วแม่ปาน (ดอยอินทนนท์)

กิ่วแม่ปานเป็นเส้นทางธรรมชาติยอดนิยมของผู้ที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่บริเวณเกือบถึงยอดดอยประมาณ ก.ม.ที่ 42 มีความสูงประมาณ 2,000 เมตร เป็นเส้นทางเดินเป็นรอบวงกลมระยะรวมประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าโดยประมาณ 2-3 ช.ม. กิ่วแม่ปานมีความสวยงามหลากหลาย ตั้งแต่ป่าเมฆดึกดำบรรพ์ ไปจนถึงพื้นที่ที่เรียกว่า ”กิ่ว” ซึ่งเป็นภูมิประเทศแบบสันเขาที่มีลักษณะเฉพาะตัว บนสันจะแคบและมีไหล่เขาสองข้างทางชันมาก ซึ่งจะมีโอกาสเห็นทะเลหมอกสุดลูกลูกตา มีความสวยงามมาก นอกจากนี้ที่กิ่วแม่ปานนี้เองก็เป็นอีกจุดที่สามารถพบเห็นกุหลาบพันปีได้เช่นกัน

เวลาเปิด-ปิด: 06:00-16:00 น.

1 5.92 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เชียงใหม่
2 152.33 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.54 ชม.
ถนนคนเดินย่านร้านค้าดอยอ่างขาง
เชียงใหม่
3 3.24 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
ดอยอ่างขาง
เชียงใหม่
4 0.93 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กำเนิดขึ้นเมื่อปี 2512 โดยมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน ซึ่งมุ่งมั่นที่จะหาผลิตผลที่มีคุณค่าพอที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา และทำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง สามารถชมแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม สตรอเบอรี่ สาลี่ ราสเบอรี่ พลับ กีวี ลูกไหน เป็นต้น พืชผักเมืองหนาว เช่น แครอท ผักสลัดต่างๆ ฯลฯ แปลงไม้ดอก เช่น คาร์เนชั่น กุหลาบ แอสเตอร์ เบญจมาศ ฯลฯ และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปลูกภายในโครงการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่พัก

5 13.48 กม. ใช้เวลาเดินทาง 10 น.
ไร่สตรอเบอร์รี่ดอยอ่างขาง
เชียงใหม่
6 ใช้เวลาเดินทาง