ชิคเดย์
Moses Phattharadanai โดย : Moses Phattharadanai

ชิคเดย์

12 ม.ค. 63

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ลำพูน
1 0.16 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดดอยติ
ลำพูน
3 6.14 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.