เที่ยวว
AUMM. โดย : AUMM.

เที่ยวว

13 ก.พ. 63

ภูเก็ตแฟนตาซี
ภูเก็ต

ภูเก็ตแฟนตาซี

การแสดงชุด มหัศจรรย์กมลา แสดงวันละ 1 รอบ ณ โรงละครวังไอยรา ในเวลา 21.00 น. ประตูโรงละครเปิดเวลา 20.40 น. การแสดงยาวประมาณ 70 นาที การแสดง อาจเพิ่มเป็น 2 รอบต่อวัน โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ การแสดงจะเพิ่มรอบ 19.30 น. (กรณีมี 2 รอบ) จากรอบปกติที่เวลา 21.00 น. แต่ละรอบ ประตูโรงละครจะเปิดก่อนเวลาแสดง 20 นาที - เวลาให้บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 21.00 น. ในวันที่มีการแสดงมากกว่า 1 รอบ เวลาให้บริการจะขยายเป็น 17.30 น. ถึง 22.00 น. ราคาบัตร และค่าบริการอื่นๆ - ชมโชว์ + รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์ ผู้ใหญ่ ราคา 2,200 บาท, เด็ก อายุ 4-12 ปี ราคา 2,000 บาท -โชว์อย่างเดียว ผู้ใหญ่ และ เด็ก อายุ 4-12 ปี ราคา 1,800 บาท - บุฟเฟ่ต์อย่างเดียว ผู้ใหญ่ ราคา 900 บาท และ เด็ก ราคา 700 บาท - อัพเกรดเป็นสุริยมาศซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ต่อ 1 ท่าน ผู้ใหญ่ และ เด็ก อายุ 4-12 ปี ราคา 950 บาท - ที่นั่ง Gold Seat ต่อ 1 ท่าน ผู้ใหญ่ และ เด็ก อายุ 4-12 ปี ราคา 300 บาท - รถรับ-ส่ง (โรงแรมภายในจังหวัดภูเก็ต) ผู้ใหญ่ และ เด็ก อายุ 4-12 ปี ราคา 300 บาท

เปิดทุกวันเวลา 17.30-23.30 น. หยุดวันพฤหัสบดี

2 ใช้เวลาเดินทาง