อยุธยา
สิ ว ฮั้ ว โดย : สิ ว ฮั้ ว

อยุธยา

23 ม.ค. 65

ตลาดน้ำอโยธยา
พระนครศรีอยุธยา

ตลาดน้ำอโยธยา

5

ตลาดน้ำอโยธยา มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และศึกษาเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา ทั้งด้านการแต่งกาย สถาปัตยกรรมที่งดงาม และคงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น และแสดงพื้นบ้าน ของกินของใช้ในยุคเก่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่เรียบง่าย นับเป็นจุดศูนย์รวมนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่จะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามตามแบบฉบับของคนไทย นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมตลาดเพื่อชิมอาหารรสชาติอร่อย เลือกซื้อของกินของใช้กลับไปเป็นของฝากจากร้านค้าที่ตั้งเรียงรายอยู่ในเรือนไทยอันงดงามรอบตลาดน้ำ หรือจะเพลิดเพลินไปกับการนั่งเรือชมตลาดน้ำก็เก๋ไปอีกแบบ

5 (1)
1 2.57 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ป้อมเพชร
พระนครศรีอยุธยา

ป้อมเพชร

ป้อมเพชร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2123 จากการขุดทางโบราณคดีพบว่าป้อมแห่งนี้มีการก่อสร้างทับซ้อนกันถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกมีลักษณะเป็นรูปกลมมน ครั้งที่ 2 มีลักษณะเป็นรูป 6 เหลี่ยม สร้างทับลงบนฐานกลมมนเดิม สันนิษฐานว่าป้อมรูปกลมมนเป็นรูปแบบที่ช่างโปรตุเกสเป็นผู้ออกแบบ ดังปรากฎหลักฐานในอาณานิคมหลายๆแห่ง ที่ชาวโปรตุเกสยึดครอง ส่วนป้อมรูปหกเหลี่ยมคงสร้างขึ้นภายหลังโดยการออกแบบของชาวฝรั่งเศสนิยมสร้างดังจะเห็นได้จากป้อมเมืองลพบุรีและเมืองบางกอกที่สรา้งขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน 16 ป้อม ที่อยู่รอบพระนคร เนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้ารตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระเจ้าไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลออกสู่อ่าวไทย ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อกับระหว่างโลกภายนอกกับกรุงศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด: 07:00-22:00 น.

2 1.56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
3 0.20 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดราชบูรณะ อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
4 1.57 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์
พระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ ก่อตั้งโดย รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรม สำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกเหนือจากบทบาทคุณครูแล้วยังเป็นนักวาดภาพประกอบ และคนทำหนังสือสำหรับเด็ก เจ้าของผลงานหนังสือภาพจำนวนมาก เช่น บอลลูน กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊ก กระต่ายน้อยหนีแม่ และชาวนาไทยที่ได้รับรางวัล นอมา (NOMA) จากประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2525 ซึ่งรางวัลนี้เอง ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความคิดอยากสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่นขึ้นในเมืองไทย รางวัลนอมาทำให้ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นคีตาฮารา (Kitahara Tin Toy Museum) ซึ่งมีของเล่นจัดแสดงจำนวนมาก พอกลับมาเมืองไทยจึงเริ่มต้นเก็บของเล่นบ้าง สะสมมาตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อ 10 ปีที่แล้วก็มาเจอที่ดินผืนนี้ (พื้นที่เขตหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จึงตัดสินใจซื้อไว้ และค่อยๆ สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาจนเกิดเป็น "พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์" ในทุกวันนี้

วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09:00 - 16:00 น.

5 0.74 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
6 0.77 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
7 1.84 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
8 1.78 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
9 3.74 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
วัดภูเขาทอง อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
10 ใช้เวลาเดินทาง