ชลบุรี
สิ ว ฮั้ ว โดย : สิ ว ฮั้ ว

ชลบุรี

23 ม.ค. 64

เกาะสีชัง
ชลบุรี
1 0.27 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ช่องอิศริยาภรณ์และสะพานวชิราวุธ ชลบุรี
ชลบุรี

ช่องอิศริยาภรณ์และสะพานวชิราวุธ ชลบุรี

ช่องอิศริยาภรณ์และสะพานวชิราวุธ ช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาดป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกันเป็นหน้าผาสูง ถือว่าเป็นแหล่งชมวิวธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในชลบุรี เป็นอีกจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะสีชังไม่แพ้กับแหลมพรหมเทพ โดยสามารถเดินไปยังแหลมที่ยื่นไปในทะเลได้โดยเดินผ่านสะพานวชิราวุธที่ตกแต่งโคมไฟเป็นรูปหงษ์สามารถเดินชมได้ตลอดแนวผา เดินเข้าไปก็มีหาดหินกลม หาดที่เต็มไปด้วยหินก้อนกลมๆ ขนาดต่างๆ จำนวนมากที่เกิดจากอิทธิพลของลม ในอดีตที่นี่เคยเป็นที่ตั้งพลับพลาใช้เป็นที่ประทับชมทิวทัศน์ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งเกาะ หน้าผา และทะเล และทรงใช้เป็นหอดูดาวด้วย ในปัจจุบันก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านพลับพลาได้

2 22.12 กม. ใช้เวลาเดินทาง 16 น.
ปราสาทสัจธรรม (เมืองโบราณพัทยา)
ชลบุรี

ปราสาทสัจธรรม (เมืองโบราณพัทยา)

4.5

ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่บริเวณอ่าววงพระจันทร์ แหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ บนเนื้อที่ 80 ไร่ ทางเข้าอยู่บริเวณซอยนาเกลือ 12 เป็นปราสาทไม้ริมทะเลที่อลังการตระการตา งดงามด้วยประติมากรรมและลวดลายแกะสลักที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรมและปรัชญาของคนในโลกตะวันออก เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2524 โดยคุณเล็ก วิริยะพันธ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ปราสาทสัจธรรมสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะเข้ามาปะปน ใช้ระบบเข้าเดือยไม้หรือใส่สลักไม้ ภูมิปัญญาไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นับเป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งศตวรรษ

เวลาเปิด-ปิด: 08:00-18:00 น.

4.5 (2)
3 3.58 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
หาดพัทยา ชลบุรี
ชลบุรี
4 13.49 กม. ใช้เวลาเดินทาง 10 น.
เกาะล้าน
ชลบุรี
5 14.87 กม. ใช้เวลาเดินทาง 11 น.
Under Water World Pattaya
ชลบุรี

Under Water World Pattaya

3

อันเดอร์วอเตอร์ เวิร์ด พัทยา เป็นอะควอเรี่ยมแห่งเดียวในเมืองพัทยา ที่ได้รวบรวมสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ รวมทั้งปะการังสีสันสดใส หลากหลายสายพันธุ์ ให้ได้รับชมผ่านอุโมงค์ใสขนาดใหญ่ ที่มีความยาวกว่า 105 เมตร ทำให้ท่านสามารถมองเห็นสัตว์ทะเลแวกว่ายรอบๆตัวได้ถึง 180 องศา เสมือนท่านได้ด่ำดิ่งลึกลงยังไปยังท้องทะเลกว้างใหญ่ ภายในอุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน คือ โซนปะการัง โซนปลาฉลามและกระเบน โซน ใจแอ๊นท์ ออฟ สยาม และที่พิเศษกว่านั้นยังมีโซนแมงกระพรุน ที่ได้รวบรวมและจัดแสดงแมงกระพรุนหลากหลายสายพันธุ์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้ได้รับชม แต่ละโซนก็จะมีเกร็ดความรู้และประวัติความเป็นมาบอกไว้อย่างครบถ้วน

เวลาเปิด-ปิด: 09:00-18:00 น.

3 (1)
6 14.96 กม. ใช้เวลาเดินทาง 11 น.
สวนนงนุช ชลบุรี
ชลบุรี
7 2.90 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
เขาชีจรรย์ (พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา)
ชลบุรี

เขาชีจรรย์ (พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา)

เขาชีจรรย์ เป็นเขาหินปูน เดิมมีการระเบิดหินนำไปใช้ในการก่อสร้าง ต่อมาสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเสียดายลักษณะภูมิทัศน์อันสง่างามของเขาลูกนี้ จึงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์ไว้ และได้ดำเนินการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะของพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามพระพุทธรูปนี้ว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" แปลว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดุงดังมหาวชิระ"|พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา มีความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวหรือบัลลังก์สูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังก์ทั้งสิ้น 130 เมตร โดยเป็นการระเบิดเจาะเนื้อ

เวลาเปิด-ปิด: 06:00-18:00 น.

8 10.12 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7 น.