[ 3วัน2คืน ] นครศรีฯ ทริปนี้แน่นเอี๊ยด
Recommended โดย : Recommended

[ 3วัน2คืน ] นครศรีฯ ทริปนี้แน่นเอี๊ยด

DAY 1

โกปี๊กาแฟโบราณ
นครศรีธรรมราช
1 2.95 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

4

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และมีอายุการก่อสร้างเก่าแก่ โดยมีความสำคัญทางศาสนามาแต่โบราณ อีกทั้งมีโบราณสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีและศาสนา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย มีความน่าอัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งจนผู้คนต่างพากันเรียกว่า “พระธาตุไร้เงา” เนื่องจาก องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหนซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไร ทำให้พระบรมธาตุเจดีย์กลางเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

เวลาเปิด-ปิด: 08:30-16:30 น.

4 (3)
2 1.49 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
หอพระนารายณ์
นครศรีธรรมราช
3 0.07 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
หอพระอิศวร
นครศรีธรรมราช
4 0.40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
กำแพงเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองเก่า

4.5

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช เป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด ป็นเครื่องแสดงถึงความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ให้ แข็งแรงและสวยงาม เพื่อพัฒนาเป็นอีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ตั้งอยู่ หลายจุดด้วยกัน แต่ที่เหลือให้ชม คือ กำแพงเมืองด้านทิศเหนือ อยู่ริมคลองหน้าเมือง ถนนมุมป้อม ความแข็งแกร่งความ เจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนน มุมป้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การสร้างปรากฏหลักฐาน จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่ หาด ทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำแพง เมืองเป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบสันนิษฐานว่า มีการบูรณะกำแพง เมืองส่วนต่างๆ กันมาหลายครั้งทุกครั้ง คงพยายามรักษา แนวกำแพงเดิมไว้

เปิด 24 ชั่วโมง

4.5 (2)
5 1.56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
บ้านหนังตะลุงสุชาติ
นครศรีธรรมราช
6 1.01 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.

DAY 2

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริกับคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ความว่า “แม้ว่าประตูน้ำอันเดียวนี้จะไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมดแต่จะต้องสร้างหรือทำโครงการต่อเนื่อง...แต่ถ้าหากว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาทั้งหลายซึ่งแต่ก่อนนี้การแก้ไขปัญหาต่างคนต่างทำต่างฝ่ายต่างทำ จุดเริ่มไม่มีตอนนี้ถ้าสร้างประตูน้ำเสร็จ... จากอันนี้จะทำอะไร ๆ ได้ทุกอย่างและแยกออกมาเป็นโครงการ” จากวันนั้นสู่วันนี้ มากกว่า 20 ปี ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทำการคิดค้นวิเคราะห์วิจัยหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่เว้นวัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การก่อสร้าง ประตูระบายน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำ หาทางป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม จนวันนี้ลุ่มน้ำปากพนัง ได้ฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาให้กลับสู่สมดุลอีกครั้ง

เปิดให้เข้าชม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

5 (1)
1 3.77 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
ตลาดเก่า 100 ปีเมืองปากพนัง
นครศรีธรรมราช
2 1.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
บ้านศรีสมบูรณ์ (ชุมชนหอยราก)
นครศรีธรรมราช
3 6.27 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก
นครศรีธรรมราช
4 29.56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 22 น.

DAY 3

หมู่บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
1 26.95 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 น.
วัดพระธาตุน้อย นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2 ใช้เวลาเดินทาง