โฮมสเตย์ " Homestay "

โฮมสเตย์

ชิค&ชิลล์เที่ยว 2 บุรี  เพชรบุรี-ราชบุรี  [3 วัน 2 คืน]
ราชบุรี
เที่ยวดอย คอยไม่ได้แล้ว ไปกอดสายหมอกเพียวๆ  3วัน2คืน
เชียงราย
เที่ยวระนอง ไม่ง้อทะเล นอนโฮมสเตย์ บ้านในหมง
ระนอง
[ 2วัน1คืน  เกาะช้าง  ]  เช็คอินฟินรอบเกาะ เที่ยวทะเลนอนโฮมเสตย์ติดน้ำ
ตราด