2 วัน 1 คืน ณ เพชรบูรณ์ ดินแดนภูดอกไม้และสายหมอก
Recommended โดย : Recommended

2 วัน 1 คืน ณ เพชรบูรณ์ ดินแดนภูดอกไม้และสายหมอก

DAY 1

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เพชรบูรณ์
1 2.56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
Jolly Cafe เขาค้อ
เพชรบูรณ์
2 3.81 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
ภูแก้วแอดเวนเจอร์ปาร์ค
เพชรบูรณ์
3 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

ทุ่งกังหันลม เขาค้อ
เพชรบูรณ์
1 47.30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 35 น.
ไร่กำนันจุล
เพชรบูรณ์
2 ใช้เวลาเดินทาง