1 คืน 2 วัน จันทบุรี ทริปดี๊ดีย์ของคนชอบผลไม้
Recommended โดย : Recommended

1 คืน 2 วัน จันทบุรี ทริปดี๊ดีย์ของคนชอบผลไม้

DAY 1

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี
จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี

4.3

ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยทำเลที่ตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ทำให้มีคนไทย คนจีน และคนญวณ เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการ พ่อค้า คหบดี จนเกิดการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เห็นได้ชัดจากสิ่งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม เช่น วัด โบสถ์คริสต์ ศาลเจ้า รวมถึงบ้านเรือนที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ไม่เพียงแต่จะได้ศึกษาความสำคัญของประวัติศาสตร์ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ยังมีของอร่อยๆ และร้านของฝากอีกมากมาย

เวลาเปิด-ปิด: 09:00-21:00 น.

4.3 (3)
1 0.13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
จันทรโภชนา 1
จันทบุรี
2 11.02 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 น.
สวนชุมชนเขาบายศรี
จันทบุรี
3 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
จันทบุรี
1 1.01 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 โดยมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีสาระสำคัญคือให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตร ในเขตที่ดินชายฝั่งทะเล จังหวัดจันทบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริเพิ่มเติม คือให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล ดังนั้น จังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาความเหมาะสมจึงกำหนดพื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ศูนย์ศึกษาดังกล่าว เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาสาธิต และการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล โดยวิธีการผสมผสานความรู้อันหลากหลายของแต่ละหน่วยงานเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป ภายในศูนย์มีห้องบรรยาย ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด เปิดบริการสำหรับคนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

2 ใช้เวลาเดินทาง