[ 2 วัน 1 คืน "เพชรบูรณ์" นอนเปลดูหมอก หยอกพระอาทิตย์ตกดิน ]
Recommended โดย : Recommended

[ 2 วัน 1 คืน "เพชรบูรณ์" นอนเปลดูหมอก หยอกพระอาทิตย์ตกดิน ]

DAY 1

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

4.3

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มก่อสร้างราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวาย เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผาซ่อนแก้ว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาสูง ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม มีถ้ำอยู่บนยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านหลายคน เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่มาของชื่อ "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตนเอง

เวลาเปิด-ปิด: 08:00-17:00 น.

4.3 (3)
1 5.45 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
Jolly Cafe เขาค้อ
เพชรบูรณ์
2 2.05 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
คีรีปุระ รีสอร์ท
เพชรบูรณ์
3 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

ทุ่งกังหันลม เขาค้อ
เพชรบูรณ์
1 8.69 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 น.
น้ำตกศรีดิษฐ์ เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
2 ใช้เวลาเดินทาง