[2 วัน 1 คืน ] จัดทริปเฟี้ยวๆ เที่ยวตราด แบบไม่ง้อทะเล
TAT Recommended โดย : TAT Recommended

[2 วัน 1 คืน ] จัดทริปเฟี้ยวๆ เที่ยวตราด แบบไม่ง้อทะเล

DAY 1

ชุมชนท่าระแนะ
ตราด
1 2.90 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
ร้านอาหาร คนพลัดถิ่น
ตราด
2 9.18 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 น.
ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
ตราด

ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

5

บ้านน้ำเชี่ยว มีชื่อเสียงในการทำงอบ ซึ่งเรียกว่า งอบน้ำเชี่ยว เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดตราด ที่สืบทอดมาแต่โบราณ นอกจากงอบแล้วบ้านน้ำเชี่ยวยังมีผลิตผลจากการประมง เช่น กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ฯลฯ ไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ชุมชนเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ยิ่ง ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง ภูมิปัญญาแบบชาวบ้านที่คิดค้นนำวัสดุรอบตัวมาแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ได้พัฒนาให้ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวกลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วย ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ชุมชนสองศาสนา พุทธและอิสลามที่มีประวัติการอยู่อาศัยร่วมกันมาอย่างช้านาน มีคลองน้ำเชี่ยวไหลผ่านชุมชนลงสู่อ่าวไทย มีพื้นที่ 14.15 ตารางกิโลเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าชายเลน ชาวบ้านที่นี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมงเป็นหลัก ปัจจุบันเปิดเป็นโฮมสเตย์บ้านน้ำเชี่ยว ด้วยการจัดการที่ดีของชาวชุมชนบวกกับมีทรัพยากรมากมายที่เหมาะแก่การเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบวิถีชาวเลอย่างแท้จริง

เวลาเปิด-ปิด: 09:00-17:00 น.

5 (1)
3 ใช้เวลาเดินทาง