OneDayTrip วันเดียวเที่ยวสองวิถี ศิลปะและชุมชน ตรัง
Recommended โดย : Recommended

OneDayTrip วันเดียวเที่ยวสองวิถี ศิลปะและชุมชน ตรัง

DAY 1

ศูนย์ศิลปะวิถี
ตรัง

ศูนย์ศิลปะวิถี

3

ศูนย์ศิลปะวิถี (Arts for Life Center) เกิดขึ้นจากแนวคิดของคุณสัมฤทธิ์ เพชรคง เลขานายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย และญาติพี่น้องร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทางด้านการศึกษา การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยใช้วิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมในอดีต ซึ่งดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น เช่น การทำไร่ทำนา การสีข้าวด้วยมือ การทำขนมจีนสดแบบโบราณ และฐานการเรียนรู้การดำรงชีวิตแบบพื้นบ้านมาเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สนใจเที่ยวชมผลงานสามารถติดต่อได้ที่ นายสัมฤทธิ์ เพชรคง ประธานศูนย์ศิลปะวิถี บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 5 บ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 086 476 9085

3 (2)
1 41.07 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 น.
บ่อหินฟาร์มสเตย์
ตรัง

บ่อหินฟาร์มสเตย์

5

จากกลุ่มเลี้ยงปลากระชังเล็กๆ ภายหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ ทำให้สมาชิกของกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง มีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับการช่วยเหลือของหน่วยงานส่วนต่างๆ ทำให้กลุ่มสามารถจัดกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ก้าวหน้าเรื่อยมา กลุ่มได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลน และร่วมกันสร้างจิตสำนึกใกนารอนุรักษ์จัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้น จากการมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทั้งในรูปแบบการวิจัย การศึกษาดูงาน เกิดความต้องการที่พักจนกระทั่งกลุ่มได้เข้ามาจัดตั้งที่พักแบบโฮมสเตย์ขึ้นขึ้น กิจกรรม • ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง • นั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติของประมงในป่าชายเลน • ตกหมึก ตกปลา • ชมการทำสวนยางพารา • ศึกษาวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง • ดำน้ำดูปะการัง ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 120 บาท ค่าที่พัก • ค่าบริการบ้านพัก 100 บาท/คน/คืน ค่าอาหาร • ค่าบริการอาหารเช้าพร้อมกาแฟ 150 บาท/คน ค่าท่องเที่ยวและกิจกรรม • ค่าบริการกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง 700 บาท/คน • ค่าบริการเรือเที่ยวชมป่าชายเลน 150 บาท/คน • ค่าบริการเรือคยัค 300 บาท/คน

5 (1)
2 5.90 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
อ่าวบุญคง
ตรัง
3 7.92 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 น.
ป่าชายเลน สิเกา
ตรัง

ป่าชายเลน สิเกา

5

จังหวัดตรังในอดีตมีป่าชายเลนเป็นแหล่งผลิตถ่านไม้โกงกางแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง มีรายงานการส่งออกไม้โปรงไปยังมลายูและปีนัง7 ต่อมาราวปลายสมัยรัชกาลที่6 มีชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่แหลมไทร อำเภอสิเกา เพื่อทำเปลือกไม้โกงกางและแสมส่งไปขายปีนัง พอถึงพ.ศ. 2484 ซึ่งประกาศใช้ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มีการให้สัมปทานแก่เอกชนทำไม้ในป่าชายเลนเพื่อการเผาถ่าน จากนั้นถ่านไม้ก็เป็นสินค้าสำคัญของเมืองตรัง ในรายงานกิจการจังหวัดตรัง พ.ศ. 2504 อำเภอปะเหลียน อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา มีเตาเผาถ่านไม้โกงกางจำนวน 46 ราย ผลิตถ่านได้เดือนละประมาณ 13,800 ลูกบาศก์เมตร ถ่านนี้จำหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และส่งออกจำหน่ายไปยังสหพันธรัฐมลายูในสมัยนั้นด้วย

5 (1)
4 3.42 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
บ่อน้ำพุร้อน กลางป่าชายเลน สิเกา
ตรัง

บ่อน้ำพุร้อน กลางป่าชายเลน สิเกา

5

น้ำพุร้อนอ่าวสิเกา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ บ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อยู่ในพื้นที่บริเวณป่าโกงกางริมชายฝั่ง ในช่วงเวลาที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดจะมองเห็นเพียงควันลอยฟุ้งออกมามีลักษณะคล้ายกับหมอกควัน เมื่อถึงช่วงเวลาน้ำตายหรือช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุดจะเห็นเป็นบ่อน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาเป็นวงกว้าง ขนาดประมาณ ๑ เมตรและมีความสูงประมาณ ๔๐ เซนติเมตร โดยน้ำที่ผุดขึ้นมาจะมีความร้อนประมาณ ๔๗ องศาเซลเซียสน้ำพุที่ผุดขึ้นมาเป็นน้ำจืดที่สามารถนำมาดื่มกินได้ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีนักท่..

5 (1)
5 1.30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
หาดเก็บตะวัน
ตรัง

หาดเก็บตะวัน

5

หาดเก็บตะวัน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา โดยเส้นทางที่เดินทางใกล้ที่สุดก็คือ การนั่งเรือหางยาวไปจากบ่อหินฟาร์มสเตย์ ด้วยระยะเวลาประมาณ 15 นาที หรืออาจจะเดินทางมาจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลที่ 6 จังหวัดตรัง ก็ได้ เพื่อชมดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าระหว่างปลายแหลมเกาะลันตา ทั้งนี้ เวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการไปชมความงดงามของหาดเก็บตะวัน ก็คือ ประมาณ 18.00-19.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์จะค่อยๆ ตกลงไปในท้องทะเลอันดามัน แล้วกระทบกับผืนน้ำอันกว้างใหญ่อย่างระยิบระยับ ก่อนหายไปในความมืด ขณะที่ฝั่งซ้ายมือก็จะแลเห็นเกาะหลอหลอ ตั้งเด่นตระหง่านสูงใหญ่ รวมทั้งหาดวิวาห์ใต้สมุทร และหาดราชมงคล 2 ชายหาดชื่อดังของจังหวัดตรัง ส่วนฝั่งขวามือก็จะแลเห็นหาดคลองสน แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญ

5 (1)
6 ใช้เวลาเดินทาง