วันสบายๆ ไม่ฟิกกินเที่ยวชิคๆ ย่านเจริญกรุง
Recommended โดย : Recommended

วันสบายๆ ไม่ฟิกกินเที่ยวชิคๆ ย่านเจริญกรุง

DAY 1

Street Wall Art เจริญกรุง 32-38
กรุงเทพมหานคร
1 0.06 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ไปรษณีย์กลางบางรัก
กรุงเทพมหานคร
2 0.43 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
Viva & Aviv The River
กรุงเทพมหานคร
3 0.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
บ้านโซวเฮ่งไถ่ บ้านจีนโบราณ
กรุงเทพมหานคร
4 0.92 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
Harmonique Restaurant
กรุงเทพมหานคร
5 0.97 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
FoudeJoie
กรุงเทพมหานคร
6 ใช้เวลาเดินทาง