หนาวนี้สุดฟิน in แม่ฮ่องสอน [2 วัน 1 คืน]
Recommended โดย : Recommended

หนาวนี้สุดฟิน in แม่ฮ่องสอน [2 วัน 1 คืน]

DAY 1

ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล
แม่ฮ่องสอน
1 31.22 กม. ใช้เวลาเดินทาง 23 น.
ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่
แม่ฮ่องสอน
2 27.63 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 น.
หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ)
แม่ฮ่องสอน
3 10.27 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7 น.
โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

4.3

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปางอุ๋ง เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าให้พัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ปางอุ๋งมีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาแรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆ ของแม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนามว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสนและไอหมอกบางๆ กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน โดยโครงการแห่งนี้จะมีหมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านรวมไทย อยู่ภายในโครงการ

4.3 (4)
4 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

Posaho Cafe แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
1 3.68 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
2 46.81 กม. ใช้เวลาเดินทาง 35 น.
ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3 0.80 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุด ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย "จองต่องสู่" เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย "พระยาสิงหนาทราชา" เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

4 ใช้เวลาเดินทาง