เที่ยวให้สุด แล้วไปยืนอยู่ในจุดชมสายหมอก ขอบอกอย่างเพลิน
Recommended โดย : Recommended

เที่ยวให้สุด แล้วไปยืนอยู่ในจุดชมสายหมอก ขอบอกอย่างเพลิน

DAY 1

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

4.3

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปางอุ๋ง เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าให้พัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ปางอุ๋งมีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาแรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆ ของแม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนามว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสนและไอหมอกบางๆ กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน โดยโครงการแห่งนี้จะมีหมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านรวมไทย อยู่ภายในโครงการ

4.3 (4)
1 638.84 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7.59 ชม.
หินสามวาฬ บึงกาฬ
บึงกาฬ
2 615.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7.41 ชม.
จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3 622.09 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7.46 ชม.
ภูทอก บึงกาฬ
บึงกาฬ
4 384.78 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4.48 ชม.
ผาสุดแผ่นดิน (จุดชมวิวสุดแผ่นดิน)
ชัยภูมิ
5 553.70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6.55 ชม.
ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่
แม่ฮ่องสอน
6 1,332.40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 16.39 ชม.
วังผาเมฆ ชมทะเลหมอก
ตรัง
7 805.65 กม. ใช้เวลาเดินทาง 10.4 ชม.
ยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8 512.66 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6.24 ชม.
จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
9 445.68 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5.34 ชม.
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
เพชรบูรณ์
10 ใช้เวลาเดินทาง