เที่ยวละมุน เมืองแป้ [3 วัน 2 คืน]
B-quik Blogger โดย : B-quik Blogger

เที่ยวละมุน เมืองแป้ [3 วัน 2 คืน]

DAY 1

Ho: BAKE & CRAFT CAFE
แพร่
1 0.97 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
คุ้มเจ้าหลวง
แพร่

คุ้มเจ้าหลวง

2.5

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น หลังคามุงด้วยไม้เรียกว่า ไม้แป้นเกล็ด ไม่มีหน้าจั่วเป็นแบบหลังคาเรือนปั้นหยา มีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมาด้านหน้าของตัวอาคาร หลังคามุขมีรูปทรงสามเหลี่ยม ทั้งปั้นลมและชายคาน้ำรอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายอย่างสวยงาม ปัจจุบันคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ดูแลและบำรุงรักษาโดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา

เวลาเปิด-ปิด: 08:30-16:30 น.

2 0.22 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
คุ้มวงศ์บุรี
แพร่
3 0.57 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ร้านขนมจีนปั๋นใจ๋
แพร่
4 8.51 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 น.
วนอุทยานแพะเมืองผี
แพร่
5 10.87 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 น.
วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่
แพร่
6 9.10 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 น.
ตลาดโต้รุ่งประตูชัย
แพร่
7 0.25 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.

DAY 2

กาแฟแห่ระเบิด แพร่
แพร่
1 1.71 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าไทย
แพร่
3 31.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 23 น.

DAY 3

ร้านลุงเปี๊ยกกาแฟโบราณ
แพร่
1 10.98 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 น.
ดอยเล็ง
แพร่
2 10.92 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 น.
ข้าวซอยเจ๊เล็ก
แพร่
3 0.89 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดจอมสวรรค์ แพร่
แพร่

วัดจอมสวรรค์ แพร่

5

อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะพุกาม (พม่า) มีศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สวยงามและทรงคุณค่า ศาลาการเปรียญและกุฎิ อยู่ในอาคารเดียวกัน ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั่นกันเป็นชั้นรวม 9 ชั้น ฝาผนังแบ่งเป็นตอนๆ คล้ายข้ออ้อย ภายในแสดงให้เห็นฝีมือการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง เสาและเพดานประดับกระจกสีงดงาม มีบันไดขึ้นลงด้านหน้า 2 ข้าง ประดับด้วยทองเหลือง ตีและเจาะให้เป็นลวดลายแบบพม่า เสาไม้ในส่วนของอาคารที่เป็นโบสถ์ลงรักปิดทอง ตกแต่งลวดลายคล้ายสีทองน้ำ มีข้อความเป็นภาษาพม่า จารึกไว้รอบเสามีจำนวนทั้งสิ้น 35 ต้น เสาอื่นๆ อีก 14 ต้น ลงรักปิดทองและประดับกระจกสี เจดีย์มีรูปทรงแบบพม่า คือ มีเจดีย์ใหญ่อยู่กลางรายล้อมด้วยเจดีย์เล็กทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 3 องค์ จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ โบราณวัตถุภายในวัด ได้แก่ คัมภีร์โบราณที่ทำจากงาช้าง ดอกไม้หิน ปืนคาบศิลา หลวงพ่อสาน - หลวงพ่อสานเป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรัก ปิดทอง - พระพุทธรูปงาช้าง ศิลปะแบบพม่า - คัมภีร์งาช้าง หรือคัมภีร์ปาติโมกข์ โดยนำงาช้างมาบดแล้วอัดเป็น แผ่นบางๆ - เขียนลงรักแดง จารึกเป็นอักษรพม่าบุษบกลวดลายวิจิตรงดงามประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน

5 (1)
4 2.76 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
ศูนย์เรียนรู้ย้อมผ้าหม้อห้อม/บ้านป้าเหงี่ยม
แพร่
5 ใช้เวลาเดินทาง