เตรียมเทคาน 4 ที่เน้นๆ ไหว้เสร็จได้ผู้!
Recommended โดย : Recommended

เตรียมเทคาน 4 ที่เน้นๆ ไหว้เสร็จได้ผู้!

DAY 1

เทพเจ้าหวังต้าเซียน (Central World)
กรุงเทพมหานคร
1 0.01 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ศาลพระตรีมูรติและพระพิฆเนศ
กรุงเทพมหานคร
2 0.24 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
พระแม่ลักษมี
กรุงเทพมหานคร
3 3.00 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
พระแม่อุมาเทวี (วัดแขก)
กรุงเทพมหานคร
4 ใช้เวลาเดินทาง