เที่ยว ทำบุญ ลำพูน 3 วัน 2 คืน
Recommended โดย : Recommended

เที่ยว ทำบุญ ลำพูน 3 วัน 2 คืน

DAY 1

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ลำพูน
1 0.02 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
เฉาก๊วยมุกดา ลำพูน อร่อยสุดในเมืองมนุษย์
ลำพูน
2 3.20 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
ร้านอาหาร ครัววันดี
ลำพูน
3 16.49 กม. ใช้เวลาเดินทาง 12 น.
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ลำพูน
4 18.05 กม. ใช้เวลาเดินทาง 13 น.
ลาบไก่บ้านโฮ่ง
ลำพูน
5 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

วัดพระบาทห้วยต้ม
ลำพูน
1 21.32 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 น.
น้ำตกก้อหลวง
ลำพูน
2 28.15 กม. ใช้เวลาเดินทาง 21 น.
วัดพระธาตุห้าดวง
ลำพูน
4 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 3

พระพุทธบาทผาหนาม
ลำพูน
1 4.61 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอยโตน)
ลำพูน

วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอยโตน)

มีรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่เหนือดอยโตน (หลังถ้ำป่าไผ่) มาแต่โบราณ ไม่มีผู้ใดพบเห็นเพราะรกไปด้วยต้นไม้ หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม มาตรวจดูด้วยญาณ บอกว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจริง เป็นพระบาทข้างซ้าย โดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ผิน พระพักตร์ไปทางทิศใต้แล้วก้าวพระบาทข้างซ้ายประทับรอยพระบาท แล้วจึงหันพระองค์กลับดำเนินไป ในพระวิหารตกแต่งวิจิตรสวยงาม พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่กว้างใหญ่ มีหลายคูหา มีช่องอากาศบนถ้ำหลายช่องทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีหินงอกหินย้อยและภาพศิลป์ต่าง ๆ ให้ชมมากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปตามมุมต่าง ๆ ในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี มีงานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาทและสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำ

2 26.51 กม. ใช้เวลาเดินทาง 19 น.
วัดบ้านปาง
ลำพูน
3 ใช้เวลาเดินทาง