เที่ยว 2 เกาะลับอ่าวไทย ชุมพร [3 วัน 2 คืน]
Recommended โดย : Recommended

เที่ยว 2 เกาะลับอ่าวไทย ชุมพร [3 วัน 2 คืน]

DAY 2

หาดทุ่งวัวแล่น
ชุมพร
1 14.50 กม. ใช้เวลาเดินทาง 10 น.
Helio Beach Club
ชุมพร
2 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 3

วัดพระธาตุสวี
ชุมพร
1 11.73 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 น.
เกาะกุลา
ชุมพร
3 ใช้เวลาเดินทาง