กิน เที่ยว เช่ด เทศกาลสวนผลไม้เมืองจันทร์! [2 วัน 1 คืน]
Recommended โดย : Recommended

กิน เที่ยว เช่ด เทศกาลสวนผลไม้เมืองจันทร์! [2 วัน 1 คืน]

DAY 1

ศูนย์พัฒนาสวนผลไม้ตามพระราชดำริ (สวนของพ่อ)
จันทบุรี
1 31.63 กม. ใช้เวลาเดินทาง 23 น.
วัดตะปอนน้อย
จันทบุรี
3 1.41 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดตะปอนใหญ่
จันทบุรี
4 15.15 กม. ใช้เวลาเดินทาง 11 น.
มณีจันทร์ รีสอร์ท
จันทบุรี
5 ใช้เวลาเดินทาง