เที่ยวเมืองจันท์นะจ๊ะ 2 วัน ชิคๆ มันส์ๆ งบไม่เกิน 2,500 บาท
TripEditor โดย : TripEditor

เที่ยวเมืองจันท์นะจ๊ะ 2 วัน ชิคๆ มันส์ๆ งบไม่เกิน 2,500 บาท

DAY 1

DAY 2

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว (ที่ทำการ)
จันทบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว (ที่ทำการ)

น้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วในจังหวัดจันทบุรี เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยผืนป่าที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยลำธาร 2 สาย โดยที่สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่าแต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร โดยทั้งสองสายไหลมารวมกันเป็นแอ่งน้ำใสสะอาดสามารถมองเห็นพื้นล่างของน้ำตก หินส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองจะมีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตื่นตาตรึงใจกับฝูงปลาแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะปลาพลวงหิน

1 11.81 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 น.
จันทรโภชนา 1
จันทบุรี
2 0.13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี
จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี

4.3

ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยทำเลที่ตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ทำให้มีคนไทย คนจีน และคนญวณ เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการ พ่อค้า คหบดี จนเกิดการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เห็นได้ชัดจากสิ่งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม เช่น วัด โบสถ์คริสต์ ศาลเจ้า รวมถึงบ้านเรือนที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ไม่เพียงแต่จะได้ศึกษาความสำคัญของประวัติศาสตร์ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ยังมีของอร่อยๆ และร้านของฝากอีกมากมาย

เวลาเปิด-ปิด: 09:00-21:00 น.

4.3 (3)
3 0.14 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
C.A.P (Cafe And People) จันทบุรี
จันทบุรี
4 19.45 กม. ใช้เวลาเดินทาง 14 น.
จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู
จันทบุรี
5 ใช้เวลาเดินทาง