เที่ยวเขาค้อ ล้อสายหมอก หยอกสายฝน 2 วัน 1 คืน
Recommended โดย : Recommended

เที่ยวเขาค้อ ล้อสายหมอก หยอกสายฝน 2 วัน 1 คืน

DAY 1

ไผ่ซ่อนข้าว
เพชรบูรณ์
1 92.99 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.9 ชม.
ทุ่งกังหันลม เขาค้อ
เพชรบูรณ์
2 12.55 กม. ใช้เวลาเดินทาง 9 น.

DAY 2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เพชรบูรณ์
1 0.27 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
The Piney Bistro Cafe
เพชรบูรณ์
2 126.98 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.35 ชม.
ไก่ย่างตาแป๊ะ สาขา 2
เพชรบูรณ์
3 ใช้เวลาเดินทาง