กิน ดื่ม เปรี้ยว...เที่ยวสมุทรปราการ 1 วันเต็ม
Recommended โดย : Recommended

กิน ดื่ม เปรี้ยว...เที่ยวสมุทรปราการ 1 วันเต็ม

DAY 1

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร)
สมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร)

4

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมีความสูงเท่ากับตึกประมาณ 17 ชั้น สามารถเข้าภายในอาคารได้หลายทาง ภายในจัดแสดงเป็น 3 ส่วน ตามลักษณะไตรภูมิ คือ ชั้นล่างสุดเป็นชั้นบาดาล มีรูปปั้นมนุษย์นาคตั้งอยู่เหนือน้ำตรงกึ่งกลางเป็นสัญลักษณ์ แวดล้อมด้วยโบราณวัตถุมีค่า ส่วนที่สองคือชั้นมนุษย์โลก ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นประดับเบญจรงค์ และส่วนที่สามคือชั้นสวรรค์ เป็นชั้นที่อยู่ในตัวช้าง สามารถขึ้นไปได้โดยทางบันไดวนที่ขาหลังด้านขวา หรือขึ้นลิฟต์ที่ขาหลังด้านซ้าย เป็นที่ตั้งแสดงโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่า เช่น พระพุทธรูปและเทวรูป

4 (1)
1 10.29 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7 น.
ร้านอาหาร สายลมบางปู
สมุทรปราการ
2 2.20 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
เมืองโบราณ
สมุทรปราการ

เมืองโบราณ

4

เมืองโบราณ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 บนพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญๆ ในประเทศ ปูชนียสถานที่สำคัญๆ เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระธาตุไชยา ฯลฯ โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง แต่บางแห่งขนาดเท่าของจริง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้ เมืองโบราณ เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกให้เห็นถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มนำให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสืบเนื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่า เที่ยวเมืองโบราณที่เดียว เหมือนได้เที่ยวเมืองไทยทั้งหมดภายในหนึ่งวัน...

4 (2)
3 4.32 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 น.
สถานตากอากาศบางปู
สมุทรปราการ
4 ใช้เวลาเดินทาง