2วัน 1คืน แอ่วลำปาง ไปเมืองเขลางค์กันหมู่เฮา
Recommended โดย : Recommended

2วัน 1คืน แอ่วลำปาง ไปเมืองเขลางค์กันหมู่เฮา

DAY 1

วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
ลำปาง
1 15.29 กม. ใช้เวลาเดินทาง 11 น.
กาดกองต้า (ตลาดจีน) ลำปาง
ลำปาง
3 7.40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 น.

DAY 2

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ลำปาง
1 0.02 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
ลำปาง

น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

มีพื้นที่ราวหนึ่งไร่เศษ เต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ น้ำพุร้อนมีกลิ่นกำมะถันอ่อน ๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส เมื่อธารน้ำร้อนไหลไปบรรจบกับธารน้ำเย็นที่ไหลมาจากน้ำตกแจ้ซ้อนจะกลายเป็นธารน้ำอุ่น (น้ำแร่) ซึ่งอาบได้และสามารถรักษาโรคผิวหนังได้ บริเวณใกล้เคียงมีห้องบริการอาบน้ำแร่ 11 หลัง ตกแต่งบริเวณด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ สวยงาม ห้องอาบน้ำแร่ จัดไว้บริการ 3 รูปแบบ คือ ห้องแช่ส่วนตัวจำนวน 41 ห้อง ห้องแช่รวม 1 ห้อง และยังได้จัดสระน้ำแร่ กลางแจ้ง ทั้ง 3 รูปแบบจัดไว้บริการนัก ท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และในวันหยุดเปิดบริการ ตั้งแต่ 06.00 - 19.00 น. นอกจากนี้ยังมีนวดแผนโบราณไว้บริการสำหรับนักท่อง เที่ยวที่สนใจอีกด้วย อัตราค่าบริการ 1. ห้องอาบน้ำแร่แบบแช่ส่วนตัว ผู้ใหญ่ 50 บาท/คน เด็ก 20 บาท/คน 2. ห้องอาบน้ำแร่แบบแช่รวม ผู้ใหญ่ 20 บาท/คน เด็ก 10 บาท/คน 3. ห้องอาบน้ำแร่แบบสระกลางแจ้ง คนละ 10 บาท

2 0.00 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
น้ำตกแจ้ซ้อน (อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน)
ลำปาง
3 38.31 กม. ใช้เวลาเดินทาง 28 น.
เขื่อนกิ่วลม (อ.เมือง)
ลำปาง
4 ใช้เวลาเดินทาง