จัดทริป 2วัน 1คืน [ ตลุยบุรีรัมย์ปราสาทสองยุค ]
Recommended โดย : Recommended

จัดทริป 2วัน 1คืน [ ตลุยบุรีรัมย์ปราสาทสองยุค ]

DAY 1

ปราสาทเมืองต่ำ บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
1 6.05 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
ปราสาทหินพนมรุ้ง (อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง)
บุรีรัมย์

ปราสาทหินพนมรุ้ง (อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง)

4.8

ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ตัวปราสาทสร้างด้วยหินสีชมพูและศิลาแลงสูงประมาณ 200เมตร (คำว่า "พนมรุ้ง" เป็นภาษาเขมรแปลว่า "ภูเขาใหญ่") ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลาย สมัย จนในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7แห่งอาณาจักรขอมได้ดัดแปลงเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา เมื่อขอมเสื่อมอำนาจปราสาทเขาพนมรุ้งถูกปล่อยให้รกร้าง ต่อมากรมศิลปากรได้บูรณะขึ้นใหม่ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้ทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 21 พค.2531

4.8 (4)
2 20.23 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 น.
ร้านอาหาร ขาหมูนางรอง บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
3 35.51 กม. ใช้เวลาเดินทาง 26 น.

DAY 2

วัดเขาพระอังคาร
บุรีรัมย์
1 5.34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
ศูนย์สาธิตผ้าภูอัคนีชุมชนบ้านเจริญสุข บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
2 52.12 กม. ใช้เวลาเดินทาง 39 น.
บ้านสนวนนอก บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
3 ใช้เวลาเดินทาง